Atila jurta

Az Atila Jurta a parkot észak-nyugati sarkában érintő ley-vonalakban fekszik, az Atila-sétány kanyarulatában. Az Atila Jurtát a 16 évig a Világ Fény-királyaként uralkodó Atiláról neveztük el, az ő szellemét kérve szenteltük fel tisztelgésünk jeléül. Atila 396-ban született valahol a Duna völgyében, gyermektúszként Honorius császár udvarában nevelkedett. Sok-sok nővel hozták kapcsolatba, ezek szentek, illetve szentté válni igyekvők voltak. Rosszak és jók középút nélkül. Felesége azonban csak egy volt, Honoria, Honorius római császár lánya, Csaba királyfi anyja. Atila Nimród után másodszor szabadítja meg a világot a rabszolgaságtól. Atila Apostol minőségben élt és halt. A teljességet élte meg. Atila a Tejút energiájával hozza a teljességet. A Teljesség minden „atilaságban”, ETELESÉGben a Teljesség, és minden teljességben az „atilaság” jelenik meg. Ez az ötödik elem, a Quinta Essentia, az Éter.

Foglalj időpontot.