Csaba jurta

Csaba királyfi Atila és Honorica fiaként a Székelyek legendás vezére. A Székelyek földjén Csaba seregéből 3 ezer katona telepedett le. A mai székelyek származásukat ide vezetik vissza. „A Székelyek még nem felejtették el a szittya betűket, botokra felvésve még mai nap is használják. Telt-múlt az idő, sírba szállottak a Hun vitézek, és már az unokáik hordták a fegyvert, amikor a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a Székelyekre. Késő éjszakáig folyt a harc, és már-már elveszett a székelység, amikor csoda történt. Az égboltozat tejútján, amelyet Hadak Útjának neveznek, egy lovas csapat jelent meg. A csapat élén Csaba királyfi vágtatott, aki a holtak szellemét új csatára vezette. Az égből leszállt csapat az ellenséget elsöpörte, azután a Hadak Útján némán visszatért a magas égbe. A Székelyek pedig híven őrizték a székely határt, és ez a maroknyi nép évszázadokon át erős hittel várta a magyar testvérek bejövetelét. Amikor meghallották, hogy a magyarok Szittyaországból elindultak, és Pannoniában akarnak letelepedni, nagy örömmel elébük siettek. A találkozásnak a magyar honfoglalók is megörültek, és ma is él a hagyomány a nép lelkében, hogy Atila földjét, Atila örökét foglalták vissza. Erdély őrzése azóta is a Székelyekre hárul.” (Kézai Simon és egy székelyföldi népmonda alapján)

Felszentelve anno 2018.

Foglalj időpontot.