Emese jurta

Emese fejedelemasszony az ősmagyar hitvilág szerint az Árpád-ház ősanyja. Férje Ügyek törzsfő, fia Álmos Vezér volt. Az Emese név jelentése lehet eme, ana, illetve eme szótő figyelembevételével „anya”. A magyarok régi hazájában élt Ügyek a feleségével, Emesével. Egyszer Emese elaludt a sátrában és megálmodta a magyarok új hazába történő vándorlását, ahol erős nemzetté fejlődik. Emesének ezután fia született, és őt nevezték Álmosnak. Azon isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert anyjának álmában isteni látomás jelent meg sólyom madár képében, és mintegy reá szállva áldott állapotba hozta őt. Méhéből forrás fakadt és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Az égen repülő, vagy az égből üzenetet hozó és újjászületésre váró madár, a turul már mindenképpen egy magasabb rendű, szárnyas küldött.

Emese álma megvalósult az álmot követően (819. kr. u.). Tehát igaz!

Jurta felszentelése anno 2018.

Foglalj időpontot.